Megaturmix

Agitador de purins d’elevada potència i alta eficiència.
Exemple d’aplicació en fossa de 60 m de diàmetre i 4 m de fondària. Espessor de la capa solidificada d’un metre. Temps de filmació 45 minuts.